Ministries - 2018 Parish Council

 • Kostas Kapogianis, President
 • Georgia Manos, 1st Vice President
 • Spyros Rados, 2nd Vice President
 • Stephen Kallaos, Treasurer
 • Vasi Stratouly, Assistant Treasurer
 • Cynthia Kezos, Secretary
 • Themis Alexopoulos
 • Athanasios Foskaris
 • Vasili Gatsinaris
 • John Kapogianis
 • Theodore Karnezis
 • Raza Kitsigianis
 • Tim Krantz
 • Kostas Pappas
 • Michael Vourakis
Share